• Retrográdny slovník cudzích slov a vulgarizmov je najväčší dostupný retrográdny online slovník na Slovensku.
Hľadaný výraz:

bur��o��ziu

Retrográdne možnosti k slovu bur��o��ziu:

Znelostná asimilácia (spodobovanie) - zámena posledneho znaku na v:

Legenda: V - validné slovo, N - nevalidné slovo (bez kontroly), cudz. - cudzie slovo, vul. - vulgarizmus, muž. - mužšké meno, žen. - ženské meno