• Retrográdny slovník cudzích slov a vulgarizmov je najväčší dostupný retrográdny online slovník na Slovensku.
Hľadaný výraz:

kl��skoch

Retrográdne možnosti k slovu kl��skoch:

Znelostná asimilácia (spodobovanie) - zámena posledneho znaku na h:

Legenda: V - validné slovo, N - nevalidné slovo (bez kontroly), cudz. - cudzie slovo, vul. - vulgarizmus, muž. - mužšké meno, žen. - ženské meno