• Retrográdny slovník cudzích slov a vulgarizmov je najväčší dostupný retrográdny online slovník na Slovensku.
Do vyhľadávacieho políčka zadajte hľadané slovo,
a výsledok pekného rýmovania sa dostaví..

Novinky a aktualizácie retrográdneho slovníka04. 10. 2012: Retrográdny slovník bol rozšírený aj o cudzie slová a vulgarizmy.

22. 11. 2012: Pridané základné tvary slovies.

26. 11. 2012: Prebieha validácia slovies, pridané rôzne tvary, časovanie a skloňovanie.

18. 12. 2013: Kontrola databáz slov, postupne aktualizujeme a vymazávame nevhodné slová.

11. 01. 2013: Postupne pridávame validné výrazy Slovenského jazyka o dĺžke 3 znakov.

18. 01. 2013: Postupne pridávame validné výrazy Slovenského jazyka o dĺžke 4 znaky.

20. 01. 2013: Postupne pridávame validné výrazy Slovenského jazyka o dĺžke 5 znakov.

23. 02. 2013: Pridané spodobovanie na konci slova - zámena posledného znaku počas vyhľadávania.

15. 03. 2013: Prebeha neustále aktualizácia databáz, vkladanie nových validných slov.

14. 04. 2013: Pridaná legenda k slovám vo vyhľadávaní.

19. 04. 2013: Spustené spodobovanie na konci slova - zámena posledného znaku nasledovne:

'z' na "s", 's' na "z", 'š' na "ž", 'ž' na "š", 'b' na "p", 'ď' na "ť", 'k' na "g", 'dz' na "c", 'c' na "dz", 'č' na "dž", 'h' na "ch", 'v' na "u", 'u' na "v"

01. 05. 2013: Retrográdny slovník doplnený o novú databázu nevalidných slov, zahŕňa 280 000 validných a 980 000 nevalidných slov.

05. 05. 2013: Prebeha neustále aktualizácia slovných databáz a kontrola validity slov.

10. 11. 2014: Prebeha neustále aktualizácia slovných databáz a kontrola validity slov.

25. 07. 2015: Kontrola databáz slov, postupne aktualizujeme a vymazávame nevhodné slová.

14. 09. 2015: Pracujeme na vylepšení skriptu na vyhľadávanie slov. Mal by zvýšiť rýchlosť vyhľadávania..

15. 11. 2015: Spustený nový (rýchlejší) skript na vyhľadávanie slov.